O nama

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” iz Bijeljini osnovano je 12.09.2017. godine. kod Ministrastva pravde Bosne i Hercegovine.

Inicijatori kao i osnivači Udruženja su mladi Romi i neromi, koji su tokom protekli godina stekli različita znanja, iskustva i vještine, a u rad su dodatno unijeli volju i želju za napretkom cjelokupne lokalne zajednice. Osnivanjem Udruženja, pokrenuta je ideja da se mladima iz Bijeljine otvoi siguran prostor, bolji ambijent i mjesto gdje mogu da razvijaju svoje ideje i iznose svoja mišljenja i stavove.

Za ciljeve Udruženja možemo reći toliko toga. Za naše Udruženje ciljevi su predstavljeni kao napredovanje za svakog pojedinca kroz edukacije, praksu i rad u Udruženju. Takođe jedan o bitnih segmenata kojima se bavi Udruženje je stvaranje mreže socijalnog kapitala kao pomoć i podrška svakom nemoćnom članu našeg društva. Bez obzira na pol, rasu, vjersku i etničku pripadnost. Udruženje radi na podizanju svijest o važnosti obrazovanja unutar omladine, a naročito Romske populacije, kao i to da proširi ideje omladinskog aktivizma, volontiranja i pokretanja volonterskih aktivnosti. Jednan od ciljeva Udruženja jeste očuvanje i unapređivanje životne sredine kao i ostvarivanje zaštite ljudskih prava, a naročito prava djece.

Mi kao Udruženje želimo da doprinesemo promociji i razvoju nevladinog sektora, te da stvorimo mrežu širom zemlje kao i na međunarodnoj razini.Kroz svoje aktivnosti pruža podršku starim i izmoglim licima, samohranim majkama, djeci bez roditelja i romskim porodicama. Udruženje posjeduje grupu volentera čija brojnost svakog dana raste, oni prate dešavanja raznih aktivnosti koje su od značaja za unapređenje njihovog položaja i napretka.

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” uvidja potrebu i na opoziv na nekih od svojih djelatnosti donosi odluku o formiranju kancelarije za Romska pitanja koja se nalazi u Ulici Vojvode Petra Bojovića 145, otvorena je svakim radnim danom od 08:00 do 15:00h i ima za cilj da svojim djelovanjem pruži kako savjetodavnu tako I drugu vrstu podrške romskoj populaciji kao i samom edukacijom pomogne u prevazeilazenju poteškoća na koje nailaze. Prednost Udruženja kao i same Kancelarije za romska pitanja je što se nalazi u samoj zajednici gdje živi najveći broj romskih porodica u Bijeljini.

U okviru aktivnosti Kancelarija z a romska pitanja Udruženje okuplja stanovnike romske populacije i radi na podizanju svijesti o važnosti obrazovanja kod sve populacije a naročito romske.Udruženje takodje okuplja žene i sa njima radi na podizanju svijesti o radnoj eksplataciji, rana udaja Romkinja nije tradicija takodje jedna od bitnih problematika na čijem rešavanju Udruženje udruženje radi jeste osnaživanje žena u sprečavanju nasilja u porodici koje je svake godine sve izraženija.

Važnost ove organizacije ogleda se i u uključivanju omladine u rad organizacije, kako bi ih aktivirali, povećali radne navike, lišili negativnih navika te povećali njihovo učešće u razvijanju društvenih zajednica.