Naši partneri/donatori

Društveni centar “Vuk Karadžić”

Fondacija “Lara” Bijeljina


Mreža “RING” BiHFond mladih feministkinja “FRIDA”
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Globalni fond otpornosti za djevojke i mlade žene

Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

Fondacija za podršku i razvoj mentorstva “Stariji brat, starija sestra”