Naš tim

Milenko Jovanović – Direktor Udruženja

E-mail: urem.sigurankorak@gmail.com

Telefon: +387 55 247 444

Mobilni telefon: +387 66 737 700

Begzada Jovanović – Sekretarica Udruženja

E-mail: begzada.sigurankorak@hotmail.com

Telefon: +387 55 247 444

Violeta Mrkaljević – Asistentkinja u Udruženju

E-mail: violeta.sigurankorak@gmail.com

Telefon: +387 55 247 444

Jovana Barbu – Aktivistkinja i koordinatorica na projektima

E-mail: jovanabarbu00@gmail.com  

Telefon: +387 55 247 444

Senada Beganović- Programska radnica

Telefon: +387 55 247 444

Jasmin Ramić – Romski medijator

Telefon: +387 55 247 444

Email: volim.joo0@gmail.com

Aktivisti i aktivistkinje Udruženja:

Cvija Mišić

E-mail: cvija-cica@hotmail.de

Telefon: +387 55 247 444

Dražen Stanišić

E-mail: urem.sigurankorak@gmail.com

Telefon: +387 55 247 444

Blažen Stanišić

E-mail: urem.sigurankorak@gmail.com

Telefon: +387 55 247 444

Vladimir Mijić

E-mail: urem.sigurankorak@gmail.com

Telefon: +387 55 247 444