Novi ciklus projekta “Opismenjavanje Romkinja”

Započeli smo novi ciklus opismenjavanja žena i djevojčica Romkinja i socijalno ugroženih. Ponosni smo na izuzetan odziv, jer na naše radionice dolazi i već broj od planiranih. Zahvalne smo na povjerenju koje su nam ukazale žene i djevojčice i naša sreća je kad vidimo...

Podjela novogodišnjih paketića

Juče smo podijelili novogodišnje paketiće za romsku i socijalno ugroženu djecu u zajednici. Zahvaljujemo se od srca Savezu studenata Bijeljina, koji je donirao 118 paketića i Crvenom krstu , koji je donirao 44 novogodišnja paketića i time nam omogućili da izmamimo...

Obilježavanje bitnih datuma i aktivnosti

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” zajedno sa svojim članovima nastavlja da obilježava bitne datume u godini, prije svega onih koji se tiču ljudskih prava. Tako su i ove godine članice i članovi UREM “Siguran korak”...

Projekat “Prevencija je pola zdravlja”

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” započelo je u septembru mjesecu implementaciju projekta “Prevencija je pola zdravlja”, koje finansira JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”. Ciljevi, odnosno...