8. mart 2019.

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” je 8. marta 2019. godine, u saradnji sa Ženskom romskom mrežom Uspjeh počelo sa kampanjom mjesec dana ženskog romskog aktivizma. Na trgu da je podijeljeno cvijeće sa porukama i čestitke, kao i...

8. april, Svjetski dan Roma

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih ”Siguran korak” je obilježilo 8. April, Svjetski dan Roma, kroz sastanak sa Romima/kinjama iz romske zajednice. Tema sastanka je bila položaj i potrebe Roma/kinja. Zaključke sa sastanka Udruženje će iskoristiti tako što će raditi...

PROJEKTI/AKTIVNOSTI

Sigurna igra – Donator projekta: Asocijacija srednjoškolaca BiH (ASUBIH). Cilj projekta: Edukacija o važnosti aktivizma i uključivanja u rad lokalne zajednice, 2. razbijanje predrasuda i stereotipa prema romskoj populaciji, 3. osposobljavanje postojećeg igrališta za...