Sastanak sa korisnicima/cama i nove aktivnosti u najavi

Mišljenje naših korisnika i korisnica nam je najbitnije. Iz tog razloga smo održale sastanak sa njima, gdje smo čule njihova mišljenja i želje, te isplanirale naredne aktivnosti. U narednim danima i mjesecima očekuje nas dosta novih aktivnosti i izazova, kojima sa...

Humanost na djelu i zahvalnost Crvenom krstu Bijeljina

UREM “Siguran korak” se zahvaljuje Crvenom krstu Bijeljina, koji nam je do sad mnogo puta izašao u susret. Zahvaljujući donacijama Crvenog krsta, u januaru smo obradovali 80 naših najmlađih korisnika novogodišnjim paketićima. Takođe smo podijelili doniranu...

Projekat “Socijalna uključenost nevidljivih”

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” realizuje projekat “Socijalna uključenost nevidljivih” koji finansijski podržava Gradska uprava Grada Bijeljina. Opšti cilj projekta je smanjenje siromaštva i broja marginalizovanih ljudi i povećanje...

Novi ciklus projekta “Opismenjavanje Romkinja”

Započeli smo novi ciklus opismenjavanja žena i djevojčica Romkinja i socijalno ugroženih. Ponosni smo na izuzetan odziv, jer na naše radionice dolazi i već broj od planiranih. Zahvalne smo na povjerenju koje su nam ukazale žene i djevojčice i naša sreća je kad vidimo...