Obilježavanje bitnih datuma i aktivnosti

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” zajedno sa svojim članovima nastavlja da obilježava bitne datume u godini, prije svega onih koji se tiču ljudskih prava. Tako su i ove godine članice i članovi UREM “Siguran korak”...

Projekat “Prevencija je pola zdravlja”

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” započelo je u septembru mjesecu implementaciju projekta “Prevencija je pola zdravlja”, koje finansira JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”. Ciljevi, odnosno...

Projekat opismenjavanja Romkinja

Dana 9 juna 2021. godine počeli smo, potpuno samoinicijativno i volonterski, sa sa jednim novim projektom – opismenjavanjem žena i devojčica Romkinja. Prva radionica je počela sa brojevima od 1-10 i azbukom. Žene i devojčice pokazale su veliku zainteresovanost za...