Koordinatorka na projektima u udruženju “Siguran korak” Violeta Mrkaljević prisustvovala je Forumu sa gradonačelnikom, koju je 13.02.2024. godine organizovala fondacija “Lara” u hotelu “Drina” u Bijeljini. Forum je organizovan na temu resocijalizacije i reintegracije žena žrtava nasilja u društvo, a u sklopu projekta “Proaktivni građani i građanke” (PRAGG).

Na forumu je prezentovano koje su do sada aktivnosti realizovane tokom projekta, a zatim su predstavljene inicijative za naredne korake.

Nakon toga, gradonačelnik Bijeljine, Ljubiša Petrović je kroz svoje obraćanje prisutnima iskazao svoju podršku, dosadašnje učešće i spremnost na saradnju sa svim organizacijama sa područja Grada i šire, koje se bave ovim pitanjima, pa tako i sa našim udruženjem.

Na kraju je održana diskusija, gdje je svako od učesnika mogao da postavi pitanja, sugestije i komentare, a zatim je održana završna riječ i forum je završen.