Započeli smo novi ciklus opismenjavanja žena i djevojčica Romkinja i socijalno ugroženih.

Ponosni smo na izuzetan odziv, jer na naše radionice dolazi i već broj od planiranih.

Zahvalne smo na povjerenju koje su nam ukazale žene i djevojčice i naša sreća je kad vidimo njihovu zainteresovanost i napredak. ❤️