Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” zajedno sa svojim članovima nastavlja da obilježava bitne datume u godini, prije svega onih koji se tiču ljudskih prava.

Tako su i ove godine članice i članovi UREM “Siguran korak” obilježili Međunarodni dan žena – Osmi mart na gradskom trgu u Bijeljini kroz podjelu cvijeća prolaznicama i prikazivanju poruka koje ističu važnost poštovanja ženskih prava i potrebu da žene budu vidljive svim 365 dana u godini. Poruke su jako privukle pažnju prolaznika, a aktivnost je ispromovisana i u medijima.

Svjetski dan Roma – 8.april obilježen je i ove godine u našem udruženju. Ove godine su članovi i članice zajedno sa korisnicima/cama i volonterima/kama udruženja napisali poruke koji se tiče prava i problema Roma i Romkinja, a zatim su uličnom šetnjom predstavili te poruke i skrenuli pažnju stanovnika/ca.

Pored obilježavanja bitnih datuma, naše osoblje i volonteri i volonterke su organizovali i akciju čišćenja Mjesne zajednice “Vuk Karadžić” u Tombaku, u čijem sklopu se i nalazi udruženje “Siguran korak”, te tako doprinijeli i ekologiji, te ljepšoj slici grada Bijeljine. Apelujemo na sve mlade da vode računa o ekologiji, jer na nama ostaje ovaj grad i ova zemlja, čuvajmo je i pazimo.