Obilježavanje bitnih datuma i aktivnosti

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” zajedno sa svojim članovima nastavlja da obilježava bitne datume u godini, prije svega onih koji se tiču ljudskih prava. Tako su i ove godine članice i članovi UREM “Siguran korak”...