U septembru, oktobru i novembru 2021. godine, Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” implemetiralo je projekat “Prevencija je pola zdravlja”, koji je finansiran od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Održano je ukupno 12 radionica sa ženama i djevojaka Romkinjama, koje je održala spec.ginekologije i akušerstva Stojanka Nikolić. Teme radionica bile su: prevencija polno-prenosivih infekcija, trudnoća i ishrana u trudnoći, pritisak i šećer u trudnoći, postporođajna depresija, ginekološki pregledi djevojaka, važnost prevencije karcinoma grlića materice i karcinoma dojke, papa test. Žene su takođe postavljale pitanja, tražile savjete od ginekologa, a ponuđen im je i besplatan pregled, koji je većina prihvatila.

Kada je riječ o radionicama sa djecom, radionice je održala spec. pedijatrije Snežana Simić-Perić. Održano je ukupno 9 radionica sa djecom. Teme radionica bile su: zdrava ishrana, bolesti kod djece, rizično ponašanje, vakcinacija, važnost redovnog sna, odijevanje, važnos zdravlja zuba, higijena. Spec. pedijatrije je takođe odgovarala djeci na mnogobrojna pitanja, a pomogla je i djevojčici da dobije uputu za naočare. Redovno je ispitivala djecu o tome da li idu kod doktora, da li imaju knjižicu, a provjeravala je i ima li neko problema sa vidom, sluhom ili poteškoće u razvoju.

U novembru mjesecu održane su i ulične akcije u romskim naseljima u Bijeljini, gdje se razgovaralo sa Romima i Romkinjama o njihovom mišljenju o COVID-19 virusu, o vakcinaciji i podijeljeni su leci o imunizaciji protiv COVID-19. Ovu aktivnost realizovala je romska medijatorica Begzada Jovanović.