Dana 9 juna 2021. godine počeli smo, potpuno samoinicijativno i volonterski, sa sa jednim novim projektom – opismenjavanjem žena i devojčica Romkinja. Prva radionica je počela sa brojevima od 1-10 i azbukom. Žene i devojčice pokazale su veliku zainteresovanost za opismenjavanjem. Radionicu je vodila naša članica Cvija Mišić.

Kada dijeliš svoje znanje sa drugima, ono dobija još veću vrijednost.