Aktivisti i aktivistkinje UREM “Siguran korak” podijelili su u petak 4.6.2021. godine higijenske i prehrambene pakete za 10 socijalno ugroženih porodica. Zahvaljujemo se organizaciji Dobrotvorno bratstvo i sestrinstvo “Radost” koji su donirali higijenske i prehrambene pakete.