Projekat opismenjavanja Romkinja

Dana 9 juna 2021. godine počeli smo, potpuno samoinicijativno i volonterski, sa sa jednim novim projektom – opismenjavanjem žena i devojčica Romkinja. Prva radionica je počela sa brojevima od 1-10 i azbukom. Žene i devojčice pokazale su veliku zainteresovanost za...

Podjela higijenskih i prehrambenih paketa (Slike)

Aktivisti i aktivistkinje UREM “Siguran korak” podijelili su u petak 4.6.2021. godine higijenske i prehrambene pakete za 10 socijalno ugroženih porodica. Zahvaljujemo se organizaciji Dobrotvorno bratstvo i sestrinstvo “Radost” koji su donirali higijenske i...