UREM “Siguran korak” je 2021. godinu započelo mnogobrojnim projektima i aktivnostima.

Jedna od tih aktivnosti bila je podjela školskog pribora socijalno ugroženoj i romskoj djeci, kao i prikupljanje i podjela odjeće socijalno ugroženim i romskim porodicama.

Takođe, organizovane su brojne radionice sa djevojkama i ženama na temu ravnopravnosti polova, rodnih uloga i ženskih ljudskih prava; u sklopu projekta o ženskim ljudskim pravima i borbi protiv nasilja nad ženama podržanim od strane fonda mladih feministkinja FRIDA .

Članovi i članice UREM “Siguran korak” nastavili su i u ovoj godini da se osnažuju i uče kroz učestvovanje na raznim seminarima, treninzima i radionicama.

Jedna od najznačajnijih tema takvih seminara i radionica je borba protiv trgovine ljudima, te je UREM “Siguran korak” već četvrtu godinu ponosna članica RING mreže (bh mreža borbe protiv trgovine ljudima).

Članovi i članice UREM “Siguran korak” povodom obilježavanja Osmog marta ove godine pripremile čestitke, kao i poruke o ženskim pravima, koje su podijelili i predstavili na gradskom trgu u gradu Bijeljini.

UREM “Siguran korak” veći dio svojih aktivnosti posvećuje i pravima Roma, a samo neke od tih aktivnosti bile su: obilježavanja Svjetskog dana Roma 8. aprila, obilježavanje Đurđevdana i mapiranje romskih porodica,.

Zahvaljujući fondu mladih feministkinja FRIDA, članovi i članice UREM “Siguran korak” imali su priliku da se osnaže i rade na team building-u kroz radionicu o pisanju projekata, ali i smanjenju stresa kroz opuštajuću atmosferu Wellness&Spa Leonida u Etno selu”Stanišići” u Bijeljini.

Udruženje je posebno ponosno na uspostavljanje saradnje sa fondacijom Stariji brat, starija sestra i vođenju istoimenog projekta. Naša djeca su naše blago, te je ovaj projekat bila idealna prilika da radimo sa djecom u riziku, te im im pokažemo ljubav, nježnost i empatiju koja je potrebna svoj djeci svijeta.