Memorandum o razumijevanju

Dana 25.5.2021. godine u Banjaluci, u hotelu “Jelena” Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je organizovao sastanak u vezi sa realizacijom aktivnosti u okviru Memoranduma o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti...