Članica Udruženja za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” Cvija Mišić, učestvovala je u petak na javnom času na temu: “Podizanje svijesti javnosti o trgovini ljudima u migracionim tokovima”, povodom 18. Oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Javni čas je održan na Pravnom fakultetu u Bijeljini, u organizaciji Fondacije “Lara” iz Bijeljine.

Studentima i drugim učesnicima/cama su o migracijama i trgovini ljudima govorili Enver Islamović, pomoćnik komandira za operacije i organizaciju u Graničnoj policiji BiH, Igor Kapikul, inspektor kriminalističke policije i profesor Pravnog fakulteta Uroš Pena.

Na vrijeme prepoznajmo, spriječimo i prijavimo trgovinu ljudima!Zajedno radimo na pružanju podrške vlastima u BiH u borbi protiv trgovine ljudima, te kako bi se žrtvama pružila neophodna podrška i zaštita.#USAID#USAinBiH#MFSEMMAUS#EvropskiDanBorbeProtivTrgovineLjudima#EndHumanTrafficking#EUAntiTraffickingDay#StopTrgoviniLjudimaIOM Bosnia and HerzegovinaMFS-EMMAUSUSAID Bosnia and HerzegovinaVijeće Evrope – Ured u SarajevuHorizontal Facility IISIGURNO DIJETEFondacija “Lara”Udruzenje “Novi put”/Association “Novi put”Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima.