U okviru projekta “Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava – Prepoznaj i zaštiti se”, Fondacija “Lara” iz Bijeljine, u saradnji sa Udruženjem za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ i drugim članicama bh Mreže za borbu protiv trgovine ljudima RING realizuje kampanju „Između dobrog posla i modernog ropstva – Kako se dešava i šta možete da uradite?“.

Tim povodom su dana 16.09.2020. godine članice udruženja „Siguran korak“ održale uličnu akciju sa ciljem informisanja građana i građanki o ovom problemu.

Cilj ove kampanje je animiranje građana i građanki da prijave sumnjive oglase za posao, informišu se o svojim pravima i upoznaju se sa institucijama/organizacijama kojima se mogu obratiti za pomoć u situacijama kada se susretnu sa sumnjivim ponudama za posao ili kada se nalaze u radnom angažmanu koji prevazilazi prihvatljive i zakonite odnose prema radnicima/cama.

Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije u posljednoj deceniji je sve prisutniji fenomen, a prema podacima Međunarodne organizacije rada u svijetu ima gotovo 25 miliona žrtava prinudnog rada.  Rizici od trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije su povećani i u Bosni i Hercegovini usljed masovnog odlaska radno sposobnog stanovništva, posebno mladih, u potrazi za zaposlenjem.

Kroz kampanju i ukupnu projektnu akciju pruža se doprinos boljoj informisanosti građana/ki o najčešćim pojavnim oblicima i rizicima trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, ali i povezivanju šireg kruga aktera iz nevladinog i vladinog sektora u zajedničkim aktivnostima prevencije radne eksploatacije i kršenja radnih prava.

Projekat podržavaju Evropska unija i Savjet Evrope kroz zajednički program “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” i projekat “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”.