Ulična akcija “Između dobrog posla i modernog ropstva”

U okviru projekta “Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava – Prepoznaj i zaštiti se”, Fondacija “Lara” iz Bijeljine, u saradnji sa Udruženjem za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ i drugim članicama bh Mreže za borbu protiv trgovine...