Članice Udruženja za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” Begzada Jovanović, Violeta Mrkaljević i Jovana Barbu imale su čast da ugoste predstavnike Big Ben centra iz Tuzle. Na jako prijatnom sastanku se razgovoralo o potencijalnom partnerstvu između Big Ben centra i udruženja “Siguran korak”, kao i saradnji na projektu “Karavan mira”, koji trenutno realizuje pomenuti centar.

Karavan mira (Conciliation Caravan) se održava od 10. do 17. avgusta 2020. godine u pet gradova u BiH.

Karavan mira je inovativni međuetnički program profesionalnog usavršavanja za mlade starosne dobi od 18 do 25 godina kojeg finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a implementiraju udruženje Big Ben i Centar za razvoj obrazovnih i kulturnih resursa iz Tuzle.

Slika 1 – Predstavnice udruženja Siguran korak i Big Ben centra (sa lijeva na desno): Predstavnica udruženja “Siguran korak” Begzada Jovanović, članica udruženja “Siguran korak” Jovana Barbu, koordinatorica za nastavu Big Ben centra Sabina Skenderović i članica udruženja “Siguran korak” Violeta Mrkaljević