Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” realizovalo je u februaru, martu i aprilu 2020. godine projekat “Socijalna isključenost marginalizovanih žena (Romkinja) i žena iz socijalno ugroženih porodica. Projekat je podržan od strane Fondacije za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva.

Glavne aktivnosti u projektu bile su: identifikovanje žena iz socijalno ugroženih porodica i marginalizovanih žena; ulična akcija povodom obilježavanja 08. marta; sastanak sa identifikovanim ženama, sa ciljem identifikovanja njihovih problema,; radionice osnaživanja identifikovanih žena da se bore za svoja ženska prava; sastanci sa institucijama u svrhu prezentovanja identifikovanih problema i iznalaženja načina za njihovo rješenje; online kampanja.