Jedna od radionica u sklopu projekta “Hoćeš mir? Budi tim!” koju je Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” realizovalo u partnerstvu sa neformalnom grupom “Zaustavimo nasilje prije nego bude prekasno” iz Zenice, uz podršku fonda “FRIDA”, bile su i radionice o prevenciji nasilja i rodnih uloga u društvu.

Radionice su održane u oktobru 2019. godine, a vodila ih je članica Udruženja, Jovana Barbu.

Radionica “Prevencija nasilja i rodne uloge u društvu”, Bijeljina, oktobar 2019. godine.