Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” je 8. marta 2019. godine, u saradnji sa Ženskom romskom mrežom Uspjeh počelo sa kampanjom mjesec dana ženskog romskog aktivizma. Na trgu da je podijeljeno cvijeće sa porukama i čestitke, kao i promotivni materijal mreže. Kampanja je nastala s ciljem da se kroz niz aktivnosti koje će se implementirati u ovih mjesec dana ukaže na položaj žena s posebnim akcentom na Romkinje u BiH i važnost njihovog uključenja u javni i politički život naše zemlje.