Udruženje za razvoj i edukaciju mladih ”Siguran korak” je obilježilo 8. April, Svjetski dan Roma, kroz sastanak sa Romima/kinjama iz romske zajednice. Tema sastanka je bila položaj i potrebe Roma/kinja. Zaključke sa sastanka Udruženje će iskoristiti tako što će raditi na tim zaključcima i tražiti od relevantnih institucija da pristupe u rješavanju navedenih problema.